Algemene Reis en Boekingsvoorwaarden Photo-Travel.nl

Photo-Travel.nl biedt speciale en exclusieve fotoreizen aan. Onder leiding van een beroepsfotograaf. Het fascinerende landschap de natuurbeleving, de dieren, prachtige plekken, rust en veel fotomomenten zijn kenmerkend voor deze reizen.

Photo-Travel.nl boekt vliegtickets, de arrangementen en de fotosafari reis. We kunnen u desgewenst adviseren over aparte reisarrangementen ter plaatse na uw fotosafari reis (in overleg) en andere reismogelijkheden ter verlenging van uw geboekte fotosafari reis.

Reservering en betaling - het bedrag van aanbetaling verschilt per reis en wordt duidelijk per reis aangegeven op de website. Na aanmelding via het bookings / webformulier en kopie van uw paspoort wordt u een factuur toegestuurd. De aanbetaling dient binnen 2 weken na factuurdatum te worden betaald. Zodra de aanbetaling is ontvangen, is de reservering kompleet. De aanbetaling is niet terug vorderbaar. Het volledige bedrag voor de reissom dient minimaal 56 dagen voor vertrek op de rekening van Photo-Travel.nl te zijn bijgeschreven.

Bij de reis staat beschreven of boeking is op basis van twee persoonskamers, of anderszins. Indien er mogelijkheid is om een eenpersoonskamer te boeken, staat dit bij de reis aangegeven. Dit zal doorgaans mogelijk zijn tegen extra kosten. Het is verplicht om een reisverzekering af te sluiten (werelddekking) en een annuleringsverzekering is aanbevolen.

Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort, deze dienen bij de terugreis nog minimaal 6 maanden geldig te zijn.

De reiziger verstrekt Photo-Travel.nl uiterlijk bij het sluiten/reserveren van de boeking overeenkomst de gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang zijn voor het sluiten van de reservering van de gekozen reis. Daartoe behoren de gegevens van het boekingsformulier.

Vliegtickets - De meeste reizen worden exclusief de vlucht aangeboden. Indien u wenst dat Photo-Travel.nl deze vluchten boekt, dient u voor boeking van de vluchten het volledige bedrag te betalen aan Photo-Travel.nl.  Vanaf dan gelden de annuleringsvoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij en zijn onze algemene reis en boekingsvoorwaarden niet meer van toepassing.

Autohuur - Voor reservering van auto huur indien u dat wenst, zal u persoonlijk worden geïnformeerd over de mogelijkheden. U kan dan zelf uw keuze maken aangaande de voorwaarden die het autoverhuurbedrijf hanteert. Een credit kaart en geldig rijbewijs is een vereiste voor het huren van een huurauto.

Aansprakelijkheid - Deelname aan een Photo-Travel.nl fotoreis gebeurd geheel op eigen risico.

Deelnemers dienen zelf een reisverzekering af te sluiten. Photo-Travel.nl is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval, berokkend aan de deelnemers, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid die zijn ontstaan. Ook is Photo-Travel.nl niet verantwoordelijk voor door de deelnemer zelf extra geboekte reisonderdelen zoals vluchten, bootovertochten en eventuele vertragingen daarvan. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor de tijden van vertrek van de gekozen vliegmaatschappij. U dient zelf 2 dagen voor vertrek de actuele reisschema’s en vertrektijden te raadplegen bij de vliegmaatschappij.

Gezondheid - Deelnemers dienen een algemene goede gezondheid te hebben. Eventuele beperkingen van een medische of dieet aard dienen te worden bekend gemaakt ruim voor vertrek.

Deze wensen zal Photo-Travel.nl doorgeven aan accommodatiebeheerders. Het is niet gegarandeerd dat aan alle eisen kan worden voldaan, Photo-Travel.nl kan daarvoor niet aansprakelijk gehouden worden. Vaccinaties, visa aanvragen, reisdocumenten en alle andere reis en medicatie benodigdheden vallen onder de verantwoording van de deelnemer. Neem desgewenst contact op met de huisarts/GGD.

Overmacht - Photo-Travel.nl is niet verantwoordelijk voor omstandigheden die buiten de invloedsfeer vallen, zoals stakingen, oorlogen, terrorisme, orkanen of welke omstandigheid dan ook die maakt dat de reis geannuleerd wordt of aangepast wordt vanwege overmacht.

Bij een uit overmacht voortvloeiende wijziging en/of annulering draagt eenieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze bv. uit extra verblijf- en repatriëringkosten.

Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Photo-Travel.nl vallen en niet vermeden konden worden. Dergelijke kosten kunnen vaak wel op de reis- of annuleringsverzekering worden verhaald.

Annuleren en wijzigingen - Tot uiterlijk 90 dagen voor vertrek kunt u zonder opgave van redenen annuleren. De aanbetaling is niet terugvorderbaar. Bij annulering korter dan 90 dagen voor vertrek is de totale reissom verschuldigd. Een annuleringsverzekering wordt dan ook aanbevolen.

Annulering door Photo-Travel.nl - Indien het hoogst onwaarschijnlijke gebeurd en Photo-Travel.nl een reis annuleert, zullen alle betalingen aan Photo-Travel.nl terug gestort worden. Photo-Travel.nl is niet aansprakelijk voor uitgaven gedaan door deelnemers ter voorbereiding op de reis, zoals visa aanvragen, speciale kleding, camera uitrusting etc.

Dieren - Sommige reizen zullen contact met dieren met zich meebrengen, soms wild en soms semiwild. Deelnemers dienen zich bewust te zijn van de risico’s en aansprakelijkheid aanvaarden hiervoor. Photo-Travel.nl is niet aansprakelijk voor incidenten en eventueel letsel. Indien een situatie/reis dat verlangt, zal er gebruik gemaakt worden van hoogopgeleide gidsen. Veiligheidsaanduidingen en instructies dienen altijd opgevolgd te worden.

Derden - Tijdens de reizen wordt er gebruik gemaakt van lokale accommodatie en soms ook lokaal transport. Photo-Travel.nl is niet aansprakelijk voor eventueel verlies / diefstal van persoonlijke goederen, incidenten, letsel en dergelijke.

Klachten - Indien een reis niet verloopt overeenkomstig de uitvoering, dient dit zo spoedig mogelijk gemeld te worden, zodat naar een oplossing gezocht kan worden. Daarvoor moet de reiziger zich melden bij de betrokken dienstverlener en reisleiding ter plaatse.

Flexibiliteit - door te reizen met kleine groepen, hebben we het voordeel van flexibiliteit om foto momenten optimaal te benutten. Indien er zich wijzigingen in het reisschema aandienen, zullen deelnemers op de hoogte gesteld worden. Indien het schema dusdanig wijzigt dat een bepaalde plek/accommodatie niet wordt aangedaan, dan zal er geen teruggave gedaan worden voor dit gemis. Deelnemers moeten ook flexibel zijn als het gaat om problemen als gevolg van de lokale omstandigheden, zoals wegen, het weer etc. Indien het haast ondenkbare gebeurd en dat is dat de reis gehinderd wordt door ziekte van de reisleiding, dan zal het reisschema aangepast worden, er is geen noodzaak en reden voor annulering.

Minimale groep grote - indien een reis een minimum aan deelnemers stelt, behoudt Photo-Travel zich het recht de reis tot 4 weken voor de aanvang van de reis te annuleren. Indien de reis met een kleinere groep kan plaatsvinden, zal de reissom opnieuw berekend en doorberekend worden.

 

Onze reis- en boekingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Woerden

KVKnr: 63983066

 

 

Download hier de algemene reis- en boekingsvoorwaarden van Photo-Travel.nl

GNT 9
GNT 7
GNT 32